Školení

S W   M C O S M O S  –  z á k l a d

Zkratka kurzu:   

MCZ 1

Řídicí systém: SW MCOSMOS
Úroveň: základní (GEOPAK)

Cíl kurzu

 • Ovládání modulu PatrManager – práce se seznamem programů dílů, konfigurace stroje, vytváření programů, opakování programů a editace vytvořených programů dílů.

Témata

1. GEOPAK:

 • Uživatelská kalibrace – konfigurace snímacího systému, sestav a doteků
 • Určení souřadného systému dílu a stroje
 • Tvorba elementů v manuálním a CNC režimu
 • Vyhodnocení elementů a jejich vztahů
 • Vyhodnocení geometrických veličin
 • Konfigurace výdeje protokolů 

2. Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Obsah kurzu lze po dohodě se zákazníkem operativně změnit.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: základní používání PC, základní znalosti v oboru metrologie
Doba trvání: od 8 do 16 hod.

MCOSMOS doplňkový modul – CAT1000 PS

Zkratka kurzu:   

MCZ 2

Řídicí systém: SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S
Úroveň: základní kurz pro práci s modely

Cíl kurzu

 • Ovládání doplňkového modulu SW MCOSMOS – CAT 1000 P/S. Programování z modelu a porovnání s modelem v CAT1000.  Programování, opakování, propojení s GEOPAK a editace vytvořených programů dílů.

Témata

CAT1000 P/S

 • Programování programu dílu pomocí modelu a jeho geometrických elementů, výdej grafického protokolu
 • Programování a porovnání bodů modelu dílu s reálným dílem, výdej grafického protokolu, grafické vyjádření odchylek.
 • Kombinace CAT1000P a S

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru.

Obsah kurzu lze po dohodě se zákazníkem operativně změnit.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: znalosti na úrovni kurzu MCZ 1
Doba trvání: od 8 do 16 hod.

SW MCOSMOS – pokročilý

Zkratka kurzu:   

MCZ 3

Řídicí systém: SW MCOSMOS - pokročilé
Úroveň: pokročilý

Cíl kurzu

 • Pokročilé programování v návaznosti na MCZ 1 a MCZ 2.

Témata

1. Školení MCOSMOS - pokročilé (GEOPAK):

 • Práce s proměnnými
 • Dialog Designer
 • Pokročilé programování protokolů – Protocol Designer
 • Automatické ukládání protokolu

2. Protokol Designer:

 • Základní úprava grafického protokolu

Kurz se skládá z teoretické části, kde jsou předány potřebné informace, a z praktické části, kde si obsluha vyzkouší jejich využití přímo na stroji.

Školení může probíhat jak u zákazníka, tak v našem Vzdělávacím centru. 

Obsah kurzu lze po dohodě se zákazníkem operativně změnit.

Počet účastníků:    maximálně 5 osob
Předpoklady: znalosti na úrovni kurzu MCZ 2
Doba trvání: od 8 do 16 hod.