IT podpora

Výkonný, efektivní a spolehlivý software pro měření a analýzu doplňuje provoz pokročilých měřicích přístrojů na měření tvaru a souřadnicových systémů společnosti Mitutoyo. Správná funkce těchto specializovaných, vysoce všestranných softwarových balíků závisí na efektivní instalaci a průběžné podpoře celé řady IT odborníků, technických specialistů a servisního personálu společnosti Mitutoyo.

Nová instalace je poměrně jednoduchá. IT podpora společnosti Mitutoyo dodá a nainstaluje doporučený software na PC a zajistí správnou funkci v součinnosti se zařízením, včetně zásadního úkolu přenesení existujících výrobních dat a programů zákazníka. Dle potřeby mohou být zavedeny síťové služby.

Naproti tomu, nezbytná údržba, aktualizace softwaru či výměna hardwaru jsou zcela zásadní, neboť je třeba minimalizovat prostoje. Jisté prostoje jsou u složitých strojů samozřejmě nevyhnutelné, ale každá operace vyžadující vypnutí zařízení musí být pečlivě naplánována a prováděna co nejrychleji, aby byl dopad na produkci minimalizován. Ujišťujeme Vás, že IT podpora společnosti Mitutoyo má potřebné znalosti, zkušenosti a zdroje, aby byla práce zajištěna s minimálním dopadem na Váš provoz. Uchovávání a přenos dat jsou naprosto zásadní, a naši odborníci Vám poradí, co je zapotřebí zálohovat a přenést do upgradovaného zařízení, a v případě zájmu to rovněž mohou pro zákazníka udělat.

Když k nevyhnutelnému problému nakonec dojde, můžete se spolehnout na pomoc společnosti Mitutoyo, jednoduše prostřednictvím telefonické podpory, nebo lépe prostřednictvím vzdálené kontroly zařízení, která umožňuje expertům Mitutoyo převzít kontrolu nad zařízením prostřednictvím internetového odkazu. Poslední jmenovaná funkce představuje vysoce účinnou pomoc v případech, kdy složitost problému přesahuje možnost efektivního vyřešení po telefonu, může být provedena v reálném čase a představuje úspornou metodu, neboť není třeba volat specialistu na postižené pracoviště.

IT podpora je jen jedním z mnoha aspektů služeb Mitutoyo, která je proslulá v celém výrobním sektoru, a je nepostradatelným zdrojem, který je vždy připraven pomoci zajistit maximální využití Vaší investice do metrologického zařízení té nejvyšší kvality.

KONEC PODPORY OPERAČNÍHO SYSTÉMU WINDOWS XP

Jak pravděpodobně víte, životní cyklus operačního systému Microsoft Windows XP Professional byl 8. dubna 2014 ukončen. Společnost Microsoft proto doporučuje nahrazení stávajících operačních systémů XP systémy Windows 7 nebo Windows 8(.1). Z důvodu rozdílů mezi systémem Windows XP a těmito novějšími operačními systémy společnost Mitutoyo provedla modifikaci softwaru, aby byla zajištěna podpora systémů Windows 7 a Windows 8(.1). Používáte-li software Mitutoyo, mějte na paměti, že může být nutný upgrade za účelem podpory nových operačních systémů.

Abyste se vyhnuli problémům s přechodem, kontaktujte IT oddělení společnosti Mitutoyo a prodiskutujte své požadavky.