Do you have a product enquiry?

Souřadnicové měřicí stroje

Souřadnicové měřicí stroje Mitutoyo jsou k dispozici v široké škále velikostí a tříd přesnosti k pokrytí prakticky všech aplikací přesného 3D měření, přičemž každý stroj představuje vynikající investici z hlediska produktivity, všestrannosti, kvality konstrukce, školení a servisní podpory.